Tuesday, July 6, 2010

Permainanku .

Permainan tradisional adalah permainan yang bersifat and bercorak tradisi . Ada masanya yang permainan tradisional hampir pupus , tetapi ada masyarakat melayu yang masih ambil berat tentang kegiatan masyarakat melayu zaman sekarang .

Di alam permainan tradisional , ada beraneka permainan . Contohnya  : congkak , batu seremban , kuti-kuti dan selanjutnya . Kini , congkak masih dimain oleh remaja kini tetapi ia diubah menjadi congkak yang tidak asli . Walaupun ia tidak asli , ia ada persamaan dari segi fungsi .

Bukan hanya orang berbangsa melayu boleh main congkak, tetapi bangsa lain sperti cina , india dan sebagainya , juga boleh main permainan tersebut . Untuk bermain congkak , anda perlukan guli . Jika anda tidak mampu membeli guli , anda boleh menggunakan  biji asam untuk mengantikan biji guli .

Melainkan permainan congkak , ada juga permainan lain . Pada pendapat saya , permainan congkak lebih popular daripada kalangan permainan lain .

No comments:

Post a Comment

my biodata